Playpen.eu met een groot assortiment aan playpen grondboxen van hout, metaal of kunststof.
0
0
Winkelwagen
€ 0,00

Privacyverklaring

Playpen.eu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

 

 1. Contactgegevens
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 6. Delen van persoonsgegevens met derden
 7. Cookies, of vergelijkbare technieken
 8. Uw rechten. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

 1. Contactgegevens

Postadres: Reidans 21, 2907TD te Capelle aan den IJssel

Telefoon: 0107430404

E-mail: info@playpen.eu

Website: https://www.playpen.eu

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Playpen.eu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze gegevens aan ons verstrekt en gebruik maakt van onze diensten. Onderstaand vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mail adres

- Bankrekeningnummer

- IP-adres
 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@playpen.eu voor verwijdering van deze gegevens. Wij verzamelen geen gegevens zoals: ras, godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid of strafrechtelijk verleden.

 

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw gegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming waarbij u gevraagd wordt, indien akkoord een selectievakje aan te vinken. De verwerking van uw gegevens zijn noodzakelijk voor:
 

- Het beveiligen en optimaliseren van de webwinkel
- Het afhandelen van uw bestelling
- Het sturen van status wijzigingen
- Het bezorgen van goederen
- Het opnemen van contact (indien nodig)
 

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Playpen.eu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht) voor de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Bankrekeningnummer

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Playpen.eu deelt uw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van de (koop)overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

 

De categorieën waar deze derden toe behoren zijn:
 

- Hosting : Voor het veilig hosten van de webwinkel
- Betalingsverkeer : voor het veilig afhandelen van betalingen
- Logistiek : om goederen bij u te kunnen bezorgen
- Administratie : voor het afhandelen van facturen en fiscale verplichtingen
- Analytics : voor het analyseren van gebruikersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaven

Met derden die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voor een overzicht met verwerkers waar Playpen.eu mee samen werkt klikt u hier. Playpen.eu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken

Playpen.eu gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies bij uw eerste bezoek aan de webwinkel of door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 1. Uw rechten. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Playpen.eu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@playpen.eu
 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 

Playpen.eu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Playpen.eu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@playpen.eu

Alle bedragen zijn inclusief btw

Voordat wij u in de wereld van grondboxen, Playpen.eu verwelkomen willen wij u als eerst nog een cookie aanbieden. Deze is noodzakelijk voor een optimale gebruikservaring zoals het onthouden van uw winkelwagen inhoud, maar ook voor statistieken, optimaliseren van de website en het anoniem analyseren van de gebruikersstroom. We delen of slaan uiteraard geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies